1. Polska 35 lotów
2. Niemcy 7 lotów
3. Belgia 6 lotów
4. Grecja 6 lotów
5. Hiszpania 4 loty
6. Norwegia 4 loty
7. Szwecja 4 loty
8. Węgry 4 loty
9. Chorwacja 2 loty
10. Dania 2 loty
11. Gruzja 2 loty
12. Holandia 2 loty
13. Ukraina 2 loty
14. Wielka Brytania 2 loty
15. Włochy 2 loty